Koristimo cookies. Korišćenjem ove web stranice slažete se sa njihovom upotrebom.
OK
Status porudžbine x
Odjavi se

070 310 399070 310 399

Često postavljana pitanja

 1. Šta je to EU-nalepnica za gumu?
 2. U kojim zemljama važi EU-naljepnica za gume?
 3. Ko izdaje certifikat za gume?
 4. Gdje će biti objavljene/ prezentovane informacije o naljepnicama za moje gume?
 5. Koje alternativne opcije postoje za ocjenjivanje guma, pored onih sa EU naljepnica za gume
 6. Koji kriterijumi ocjenjuju oznaku EU naljepnice na gumi?
 7. EU-nalepnica za gumu: otpor pri kotrljanju
 8. EU-nalepnica za gumu: držanje na mokroj podlozi
 9. EU-nalepnica za gumu: emisija buke
 10. Dodatni kriterijumi/ opcije za evaluaciju guma
 11. Za koji tip guma postoje nalepnice za gume?
 12. Za koji tip guma NE POSTOJI naljepnica za gume?
 13. Šta kažu industrija i udruženja za EU-oznaku (EU-etiketu) guma?
 14. Imam dvije gume sa etiketom i dvije gume bez etikete. Da li postoji razlika u kvalitetu?
 15. Dali je dozvoljena upotreba gume sa i bez etikete na jednoj osovini vozila?
 1. Šta je to EU-nalepnica za gumu?

  Od 1. novembra 2012. na tržištu su dostupne gume,a poslije 1.jula 2012. godine moraju da poseduju EU naljepnicu za gume, za navedene kriterijume kao što su otpor pri kotrljanju, držanje na mokroj podlozi, emisija buke. Uredba je obavezujuća na etiketi EU guma za sve članice Europske unije. To važi za sve gume putničkih automobila, lakih kamiona i kamiona.(klase C1, C2 i C3). Cilj sa naljepnicama za gume je, kako bi obezbedio potrošačima EU bolje informacije o sigurnosti i zaštiti životne sredine i svojstvima gume. Naljepnica na gumi će služiti potrošaču kao aktivna podrška pri odlučivanju. Oznaka EU guma će biti sličan onima koje su već u klasifikaciji električnih aparata kao što su frižideri i veš mašina koje su poznate, na primjer po boji kodova počevši s najboljima (zelena kategorija - -) sve do najlošijeg svojstva (crvena kategorija -G-). 2. U kojim zemljama
 2. U kojim zemljama važi EU-naljepnica za gume?

  Kao i kod svakog propisa Evropskog parlamenta i Vijeća Europske unije Uredbom br. 1222/ 2009 na naljepnici gume, EU sve države članice obavezuje i to podjednako.

 3. Ko izdaje certifikat za gume?

  Proizvođač guma će potvrditi svoje proizvode koji su bazirani na osnovu kriterijuma evropskih naljepnica za gume. Dakle, svaki model i svaku veličinu pojedinačno testiraju, klasifikuju, a zatim izdaju certifikat.

 4. Gdje će biti objavljene/ prezentovane informacije o naljepnicama za moje gume?

  Klasifikacija kategorija guma za putničke automobile, kamione i lake kamione mora biti dokumentovana od strane proizvođača guma u svojim prospektima i objavljene na Internetu. Kupac bi trebao biti obavješten prije kupovine o tehničkim karakteristikama, kasnije će morati te podatke uz račun priložiti kako bi stiglo do krajnjeg kupca. Na Gumeonline.ba informišite se u detaljnom prikazu, svakog navedenog članka o povezanim klasifikacijama o naljepnicai za gume u EU. Obilježavanje se vrši po artiklima, što znači da svaki predmet dobija svoju oznaku. Osim toga, biće poslate relevantne informacije uz isporučen račun.

 5. Koje alternativne opcije postoje za ocjenjivanje guma, pored onih sa EU naljepnica za gume

  Novonastala oznaka obavještava kupca o tri važna kriterijuma o otporu kotrljanja, mokrom držanju i emisiji buke. Međutim, postoje druge važne sigurnosne karakteristike koje se odnose na proizvod koji treba uzeti u obzir pri izboru nove gume. To su na primjer Akvaplaning svojstva, stabilnost, trajnost, svojstva kočenja na suvim i putevima cestama, kao i performanse u zimskim uslovima. Proizvođači ističu da oznaka na gumi nije namjenjena kao zamjena za proširene informacije, koje proizlaze iz, na primjer, testova u stručnim časopisima. Zbog toga se nudi oznaka na gumi, za zimske gume, na primjer, samo ograničene vrijednosti, jer zimske karakteristike nisu prikazane. Auto magazini pored toga što sprovode testiranja i dalje su važan izvor informacija za potrošaće, jer umesto ta 3 kriterijuma prikazanih na naljepnici, oni pokazuju do 11 dodatnih kriterijuma o bezbjednosti i značaju proizvoda.

 6. Koji kriterijumi ocjenjuju oznaku EU naljepnice na gumi?

  Oznaka EU naljepnica za gume sastoji se od tri komponente:

  - otpor pri kotrljanju (ušteda goriva):
  Simbol je skraćenica za benzinsku pumpu, što je manje pružanje otpora pri kotrljanju, manja je potrebna energija, pa je i manja potrošnja goriva. Ocjena se izražava u klasama od A" do "G", gdje se ne stiže do klase "D".

  - držanje na mokroj podlozi
  vaj simbol ukazuje na prijanjanje gume za tlo pri mokroj podlozi.Mokro prianjanje je ključni faktor kada su u pitanju sigurnosne performanse gume. Ogromni su efekti držanja na mokroj podlozi u bezbjednosti saobraćaja, jer gume sa odličnim prianjanjem na mokorj površini značajno skraćuju put kočenja. Što je kraći put kočenja, to je bolja klasa. Ocjena se izražava u klasama od A" do "G", gdje se ne stiže do klase "D".
  - emisija buke Simbol zvučnika stoji zbog emisije buke, koji proizvodi guma, kada se kotrlja po površini puta. Ova emisija buke se izražava u decibelima (dB). Buka od gume djeluje na ukupnu količinu vozila i utiče ne samo na udobnost tokom vožnje automobila, već i na buku koja se stvara u životnoj sredini. Što je simbol crnog talasa jači, to je na gumi emisija buke jača.
 7. EU-nalepnica za gumu: otpor pri kotrljanju

  Simbol benzinske pumpe predstavlja otpor pri kotrljanja gume: što je manji, manja je potrebna energija, pa je tako i niža potrošnja goriva. Ovaj indikator obavještava potrošača samim tim i na energetsku efikasnost jedne gume, kao i njegov uticaj na životnu okolinu u smislu nižih emisija CO2.

  Izborom pravih guma moguće je postići uštedu goriva kao i sigurnost putnika, ovo je moguće ocjeniti po odredjenim parametrima, ali u ovom slučaju, klasifikacija se oš uvijek pokazuje u boji grafičkim simbolima, što odgovara standardu koji se koristi u cijeloj EU u elementima vizuelne komunikacije za energetsku efikasnost. Ocjena se izražava u klasama od "A" do "G", gdje "D" nije zauzeto. Poboljšanje klase predstavlja uštedu od oko 0,1 litara goriva na 100 km. Izmedju klase "G" i klase "A" je ukupno smanjenje od oko 7,5 % potrošnje goriva.

  Klasa Putničke - gume otpor
  pri kotrljanju (CR) kg/t Laki kamioni - gume otpor
  pri kotrljanju (CR) kg/t Kamioni - gume
  pri kotrljanju (CR) kg/t
  - A -
  ≤ 6,5 ≤ 5,5 ≤ 4,0
  - B -
  6,6 - 7,7 5,6 - 6,7 4,1 - 5,0
  - C -
  7,8 - 9,0 6,8 - 8,0 5,1 - 6,0
  - D -
  - - 6,1 - 7,0
  - E -
  9,1 - 10,5 8,1 - 9,2 6,1 - 7,0
  - F -
  10,6 - 12,0 9,3 - 10,5 ≥ 8,1
  - G -
  ≥ 12,1 ≥ 10,6 - Granična vrijednost za klasifikaciju otpora pri kotrljanju
 8. EU-nalepnica za gumu: držanje na mokroj podlozi

  Ovaj simbol ukazuje na prianjanje gume za tlo pri mokrim putevima. Mokar zahvat je ključni faktor kada su u pitanju sigurnosne performanse guma. Efekat mokrog zahvata o bezbjednosti u saobraćaju su ogromne, jer gume sa odličnim prijanjanjem pri mokrim ulicama značajno skraćuju put kočenja.

  U gradaciji guma sa naljepnicama, podjeljene su u klase "A" do "G", gdje se "D" i "G" ne koriste. Razlika pri kočenju od jedne klase do druge na mokrom putu u početnoj brzini od 80 km/ h izmedju 1-2 dužine automobila (3,0 - 6,0 m), i u sredini oko 4,5 m. Izmedju klase "G" i klase "A" ukupno smanjenje od oko 30 posto kočenja. Prosječna razdaljina za kočenje npr. izmadju klase "A" i "F" je preko 18 metara.

  Klasa Putničke - gume
  oznaka (G) Laki kamioni - gume
  oznaka (G) Kamioni - gume
  oznaka (G))
  - A -
  ≥ 1,55 - -
  - B -
  1,40 - 1,54 - -
  - C -
  1,25 - 1,39 - -
  - D -
  - - -
  - E -
  1,1 - 1,24 - -
  - F -
  ≤ 1,09 - -
  - G -
  - - - Pragovi za klasifikaciju mokrog prianjanja(Karakteristična vrijednost "G" se odnosi na referentne gume. Klasifikacija kategorija mokrog prianjanja je tačno samo za automobilske gume, koje koriste metode za lake kamione i kamione koji su trenutno u izradi.)
 9. EU-nalepnica za gumu: emisija buke

  Zvučnik je simbol koji označava buku, koju proizvodi guma kod kotrljanja na površine puta. Ova buka se meri u decibelima (dB). Buka gume utiče na ukupnu glasnoću vozila i utiče ne samo na udobnost tokom vožnje automobila, već i na buku životne sredine. Što je sibol crnih talasa veći, to je guma glasnija. Sibol 2 crna zvučna talasa, počinje da važi od 11/ 2012 i određuje se direktivama EU.

  3 crna zvučna talasa
  Tri zvučna talsa stoje pri visokoj emisiji buke. Ova klasifikacija odgovara standardnim granicama u EU prema Direktivi "2001/43/EG ", koji važi od 10/2012. Ovako obiljeležena guma glasnije se kotrlja nego što dopuštaju EU uputstva od novembra 2012.godine.

  2 crna zvučna talasa
  Dva crna zvučna talasa se nalaze zbog srednje jačine emisije buke. Ova klasifikacija je u skladu sa standardima EU granice prema Uredbi "661/2009/EG" i važi od 11/2012.

  1 crni zvučni talas
  Crna zvučni talas ima najniži nivo buke. Nivo buke je minimum 3 dB ispod granice definisani u Uredbi "661/2009/EG" graniče buke.

 10. Dodatni kriterijumi/ opcije za evaluaciju guma

  Novonastala oznaka obavještava kupca o tri važna kriterijuma o otporu pri kotrljanju, mokrom prijanjanju i emisiji buke. Međutim, postoje druge važne sigurnosne karakteristike proizvoda koje treba uzeti u obzir prilikom izbora novih guma. To su na primjer Akvaplaning osobine, stabilnost, trajnost, kočioni sistem na suvim i mokrim putevima, kao i performanse u zimskim uslovima.

  Proizvođači ističu da oznaka na gumi nije namjenjena kao zamena za tačnije informacije, koji proizilazi iz, na primer, testova u stručnim časopisima. Zbog toga se nudi na gumi oznaka za zimske gume, na primjer, samo ograničene vrijjednosti, dok zimske karakteristike nisu prikazane. Auto magazini pored toga sto sprovode testiranja i dalje su važan izvor informacija za potrošaće, jer umjesto ta 3 kriterijuma prikazanih na naljepnici, oni pokazuju do 11 dodatnih kriterijuma o bezbjednosti i značaju proizvoda.

 11. Za koji tip guma postoje nalepnice za gume?

  • Klasa C1: putničke gume
  • Klasa C2: Laki kamioni gume po evropskoj normi ECE-R 54 označene sa
  a) indeks opterećenja na jednu gunu ≤ 121 i
  b) simbol za kategoriju brzine ≥ N
  • Klasa C3: Gume za kamione po evropskoj normi ECE-R 54 označene sa
  a) indeks opterećenja na jednu gunu ≤ 121 ili
  b) indeks opterećenja na jednu gunu ≤ 121 i
  c) simbol za kategoriju brzine ≥ N
  U nastavku levo mogu se videti, na nalepnici, razvrstavanje guma:

 12. Za koji tip guma NE POSTOJI naljepnica za gume?

  • Gume za motocikl
  • Obnovljene gume
  • Rezerva guma tip T
  • Terenska gume za komercijalnu upotrebu
  • Gume s brzinom manjom od 80 km/ h
  • Gume čiji je nominalni promjer felni, prečnika manjeg od 254 mm (10 "), kao i preko 635 mm (25")
  • Gume s dodatnim uređajima za bolje prijanjanje, kao što su gume sa kramponima.
  • Gume, namjenjene isključivo za ugradnju na vozila koja su registrovana prije 1. oktobra 1990.godine
  • Gume, namjenjene isključivo za ugradnju na vozilima, koja su namjenjena isključivo za trke.
 13. Šta kažu industrija i udruženja za EU-oznaku (EU-etiketu) guma?

  U osnovi se uvođenje EU-oznake guma podržava od strane proizvođača guma. To doprinosi poboljšanju obavještenosti potrošača za sigurnost u vožnji, ali i za smanjenje potrošnje energije i tako pomaže u zaštiti životne sredine. Označavanja omogućavaju potrošaču da se na široj osnovi informiše prije kupovine guma i da te kriterije, kao i druge testove guma, uključi u svoje kupovne odluke. Proizvođači takođe ukazuju na to, da EU-oznaka nije namjenjena kao zamjena za dubinske informacije, koji potiču na primjer iz testova objavljenim u stručnim časopisima. Tako da EU-oznaka za zimske gume na primjer, nudi samo ograničene informacije, pošto se zimske karakteristike ne prikazuju.

 14. Imam dvije gume sa etiketom i dvije gume bez etikete. Da li postoji razlika u kvalitetu?

  Od 1. Novembra 2012 god., sve gume proizvedene posle 1. Jula 2012 god. moraju nositi etiketu ili ukazivati da se oznake navedene na etiketi nedvosmisleno odnose na izložene gume. Proizvođači guma garantuju, da su gume koje su proizvedene prije 1. Jula 2012 god. i nose isti broj artikla, odgovaraju po kvalitetu gumama sa etiketom. Etiketa se ne nalazi direktno na ovim gumama, ali gumeonline.ba pruža informacije u detaljnom prikazu svakog artikla o pripadanju i klasifikaciji u okviru EU etikete za gume. Obilježavanje se vrši na nivou artikla, što znači da svaki artikal dobija svoju etiketu. Pored toga, se relevantne informacije navode na računu ili se prilažu računu u pismenom obliku.

 15. Dali je dozvoljena upotreba gume sa i bez etikete na jednoj osovini vozila?

  Da. Proizvođači guma garantuju da su gume proizvedene prije 1. Jula 2012 god. sa istim brojem artikla, odgovaraju kvalitetu kao sto su i gume sa etiketom. Etiketa se na ovim artiklama ne nalazi direktno na gumama, ali gumeonline.ba pruža informacije u detaljnom prikazu svakog artikla o pripadanju i klasifikaciji u okviru EU etikete za gume. Obilježavanje se vrši na nivou artikla, što znači da svaki artikal dobija svoju etiketu. Pored toga, se relevantne informacije navode se na računu ili se prilažu računu u pismenom obliku.