Status porudžbine x
Odjavi se

070 310 399070 310 399

Zaštita podataka

Zaštita podataka

Izjava o zaštiti podataka

Jasno nam je da je pažljivo rukovanje Vašim ličnim podacima, za Vas veoma važno. Zbog toga cijenimo Vaše povjerenje i stoga će Netex na povjerljiv način postupati sa ovim informacijama. U slučaju gdje se lični podaci (kao i korisnički podaci) koriste izvan ugovorenih okvira, kao korisnik morate dati saglasnost. U budućnosti, ova saglasnost se može povući u svakom trenutku. Jednostavno nas obavijestite na sledeću e-mail adresu: gumeonline.ba@delti.com

Odgovorno lice

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka odgovorno lice je Netex Consulting d.o.o., Kralja Dragutina 29, 74000 Doboj, BiH.

Prikupljanje i korišćenje ličnih informacija naših kupaca

Informacije koje dobijamo od Vas, pomažu nam, da doživljaj kupovine kontinuirano unapređujemo i stalno poboljšavamo. Ove informacije koristimo za izvršenje narudžbina, isporuku robe i pružanje usluga kao i za izvršenje plaćanja (npr. kod kupovine na račun i za potrebe provjere). Ove informacije nadalje koristimo i za to, kako bi komunicirali s Vama o porudžbinama, proizvodima, uslugama te o marketinškim ponudama (vidi pod „Komunikacija putem e-maila“) za komunikaciju, kao i za aktualizaciju naših podataka, za održavanje Vašeg korisničkog naloga, kao i za Vaše prijedloge i mišljenja pod http://www.tyretest.com/ ili pod http://www.gumeonline.ba/ kako bi Vam preporučili proizvode kao i usluge, koji bi Vas mogli zanimati. Vaše informacije koristimo i za poboljšanje naše prodavnice kao i naše platforme, da izbjegnemo zloupotrebu naše web stranice, kao i da omogućimo trećem licu, da pod našim ugovorom, izvrši tehničke, logističke, kao i druge izmjene vezane za usluge.

Prikupljamo sledeće informacije:

·         Informacije koje dobijamo od Vas: Mi prikupljamo i čuvamo sve informacije koje Vi unosite na našu web stranicu ili nam dajete na bilo koji drugi način. Kliknite ovdje, da biste vidjeli neke primjere. Ukoliko izaberete da nam date netačne podatke, to može uzrokovati da ne možete koristiti mnoge naše ponude (usluge/ Features).

·         Automatske informacije:
Čim stupite sa nama u kontakt, mi ćemo primiti i sačuvati Vaše određene informacije. Između ostalog mi koristimo - kao i mnoge druge web stranice takozvane "cookies" i primamo određene informacije, čim Vaš browser otvori našu stranicu. Nekoliko firmi nude softver koji Vam omogućava da posjetite web stranice anonimno. Iako više nismo u mogućnosti da Vam pružimo lični doživljaj kupovine, ako ne možemo više da Vas prepoznamo, želimo da znate, da ovi alati postoje. Podaci o korsniku, koje mi čuvamo, će biti samo anonimno sastavljeni i sačuvani. Tako da mi utvrđujemo npr. anonimno i sažeto koliko klikova dostiže naša prodavnica i sa kojih web sajtova dolaze.

·         Komunikacija putem e-maila: Da bi naši e-mailovi bili korisniji i interesantniji dobijamo često potvrdu o tome, koje e-mailove od nas otvorite, ukoliko Vaš računar podržava tu funkciju. Na kraju svake porudžbine imate mogućnost da učestvujete u anketi. Pri učešću možete s nama podjeliti Vaše iskustvo, da Vam pošaljemo ponude ili slično. Omogućavamo Vam, takođe i varijantu da se registrujete na našem biltenu npr. na http://www.gumeonline.ba/.
U osnovi, ukoliko ne želite više da primate naše e-mailove, pošaljite nam e-mail na:
gumeonline.ba@delti.com. Ovo možete i sami podesiti u Vašem korisničkom nalogu "Moje porudžbine".

·         Informacije iz drugih izvora: Povremeno koristimo informacije o Vama iz drugih izvora, i dodajemo te iste na Vaš korisnički nalog. Kliknite ovdje, da bi ste vidjeli druge primjere o informacijama, koje od treće strane primamo. Zadržavamo prava na informacije o Vašem platnom kredibilitetu, koje možemo da saznamo od trećeg lica, (npr. pošiljaoca, kreditnoj sposobnosti), kako bi Vam mogli omogućiti olakšice pri načinu plaćanja (npr. račun od kupovine), ako poručujete kompletne gume i felne.

Kakve to veze ima sa Cookies?

·         Cookies su alfanumerički znaci za indentifikaciju, koje mi uz pomoć Vašeg, web browser-a prosledjujemo na hard disk Vašeg računara. Vi omogućavate našem sistemu, Vašem browseru da prepozna i Vama ponudi servise.

·         Pomoćna funkcija u meni listi većine web browsera objašnjava Vam, kako da Vaš browser sačuvate, da prihvatite nove cookies, kako da podesite Vaš browser kada primite novi cookies ili isto kako da deaktivirate sve cookies. Međutim, možete da koristite cookies s nekim od naših najinteresantnijih usluga i u potpunosti da ih koristite i uživate, pa preporučujemo da cookies ostavite uključene.

·         Osim toga preporučujemo Vam, nakon upotrebe računara koji dijelite sa drugim korisnikom i čiji je browser takođe uključen, računar prihvata cookies da se odjavite u potpunosti.

·         Cookies koji su ubačeni s naše strane imaju rok trajanja do 30 dana.

Ugodna kupovina kod Netex Consultinga-a

·         Ugodna kupovina znači da imate priliku da kod prve porudžbine ili u
kasnijim porudžbinama možete mijenjati lozinku, koju ste sami izabrali.
Sa Vašom e-mail adresom i lozinkom, pod “Moje narudžbine” možete uvijek pratiti tok Vaše porudžbine i mijenjati je, kao i ostavljati poruke za nas u vezi porudžbina. Ugodna kupovina takođe znači "ugodnija kupovina od kuće", tako da ako se ubuduće prijavljujete sa Vašom e-mail adresom i lozinkom, automatski će se pojaviti Vaši podaci, kao što su: ime, adresa itd., jer mi čuvamo podatke za Vas. Naravno da možete mijenjati podatke za porudžbine, ili i kasnije u "Moje porudžbine". Ako ste zaboravili lozinku, možete je dobiti putem e-maila preko "Moj nalog"-a. Ako niste dodjelili sebi lozinku, mi to možemo učiniti za Vas preko e-maila, koju ćete moći da koristite interno za Vaše porudžbine.

Da li Netex prosljeđuje informacije dalje?

Podaci naših kupaca su nam veoma važni i pomažu nam kod kreiranja naših ponuda, koje će shodno tome, postati pristupačnije. Informacije koje dobijamo, prosljeđujemo trećem licu, isključivo u slučajevima kao sto su:

·         Povezana preduzeća: Netex prosleđuje dalje lične podatke (i korisničke podatke) o određenim osobama u korist povezanih preduzeća i njihovim firmama kćerkama.
Ova preduzeća podliježu ili ovom objašnjenju zaštite ličnih podataka ili slijede pravila koja u najmanju ruku, takođe nude veću zaštitu, kao što je ova izjava o zaštiti ličnih podataka.

·         Davalac usluga: Mi unajmljujemo druga preduzeća i pojedince da obavljaju funkcije u naše ime. Primjeri između ostalih su isporučivanje paketa, slanje pisama ili e-mailova, briga o našim popisima klijenata, analiziranje naše baze podataka, promocije, platni promet (kreditne kartice, debitne i računi), kao i služba za korisnike. Oni imaju pristup ličnim informacijama koje su im potrebne za obavljanje radnih zadataka. Ali njima nije dozvoljeno da ih koriste u druge svrhe. Pored toga, oni su dužni da postupe s informacijama u skladu sa pravilima o zaštiti ličnih podataka i zakonima o zaštiti podataka koji važe na teritoriji BiH.

·         Promocije: Nudimo Vam mogućnost da se upišete za bilten pod linkom http://www.gumeonline.ba/. Ako ne želite da primate takve ponude, možete se odjaviti pod linkom http://www.gumeonline.ba/ ili nam pošaljite jednostavno jedan e-mail, na slijedeću adresu: gumeonline.ba@delti.com. U skladu s tim možete to uraditi sasvim jednostavno i preko Vašeg korisničkog računa u "Moj nalog". Na kraju svake porudžbine, možete popuniti anketu i dozvoliti da iskoristimo Vaše podatke u marketinške svrhe. Samo u slučaju Vašeg aktivnog odobrenja proslijeđujemo ove podatke našim partnerima, kako bi dobijali ponude i od njih. Međutim, ako je to i učinjeno partner ne dobija Vaše ime i adresu, ili neke lične podatke o Vama. Istraživanje i dozvola za prenos podataka trećem licu u marketinške svrhe su odvojena jedno od drugog, sto znaći da možete ispuniti anketu po želji, bez toga da nam dajete odobrenje za prosleđivanje podataka na treće lice i obrnuto.

·         Prenos poslovnih akcija: Pošto stalno razvijamo naše poslovanje može doći do prodaje, i kupovine poslovnih jedinica, filijala ili dijelova npr. (prodavnica). Kod ovakvih transakcija informacije o klijentu će zajedno biti predate sa prelazećim dijelom preduzeća. Podaci i dalje podliježu postojećim propisima o zaštiti podataka (ne podliježu u slučaju ako je klijent prethodno pristao na druge propise). Takođe u manje vjerovatnom slučaju, ako bi Netex u cijelini ili ako bi većinski dijelovi kompanije bili prodati, u tom slučaju bi lični podaci bili proslijeđeni novom vlasniku.

·         Zaštita od Netexa i trećeg lica: Lični podaci i korisnički nalozi kupaca se prikazuju samo, ako smo u zakonskoj obavezi ili ako je to neophodno i potrebno da se učini da bi se realizovala naša pravila o poslovanju ili drugi dogovori kao i da bi zaštitili naša prava i prava naših kupaca kao i prava trećih lica. To podrazumjeva razmjenu podataka sa firmama kojima je djelatnost preventiva i smanjenje zloupotrebe kreditnih kartica. Jasno se stavlja do znanja, da se podaci ne razmjenjuju sa pomenutim firmama, da bi one mogle da ih iskoriste u svom poslovanju, pošto bi to bilo suprotno ovim propisima o zaštiti podataka.

·         Vaša saglasnost: Poslije unosa porudžbine imate mogućnost da popunite marketinšku anketu. Sa time nam dajete saglasnost za prosljeđivanje Vaših ličnih podataka trećim licima. Na primjer: da bi dobijali bilten od naših kooperanata.

Ukoliko se proslijeđuju lični podaci trećim licima u gore opisanim mjerama u zemlje van Evropskog ekonomskog prostora (EWR), odgovorno tvrdimo, da su proslijeđeni podaci u skladu sa ovim propisima o zaštiti podataka  i Njemačkim propisima o zaštiti podataka.

U tom slučaju se primjenjuje "Standardni ugovor II" Evropske unije. Radi se o klauzuli u standardnom ugovoru za prijenos ličnih podataka iz Evropske unije u zemlje van Evropske unije i koje su zadate od Evropske komisije, da bi garantovale zadovoljavajući nivo zaštite.

U ime “www.gumeonline.ba” obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni “www.gumeonline.ba” (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Koje informacije mogu pogledati pod "Moje porudžbine"?

·         Veliki broj informacija možete pogledati preko svog korisničkog naloga, tu je vidljiva i Vaša interakcija sa Netex Consultingom-om. Pod Moje porudžbine nudimo Vam centralni pristup (Moje porudžbine). Tu možete naći slijedeće informacije:

Pregled Vaše porudžbine, koji obuhvata informacije: o brendu/ opisu proizvoda/ profilu/ dimenzijama, količini, datuma poručivanja/o statusu isporuke i detaljima.

Pod "Mijenjanje pristupnih podataka", možete dodjeliti novu lozinku.
Pod "Mijenjanje e-mail adrese", možete aktualizirati Vašu e-mail adresu.
Pod "Poslednja prijava", vidjećete poslednja prijavljivanja sa datumom, danom i vremenom u "Moj nalog"-u.
Pod "Detalji ugovora", imate uvid u troškove Vaše porudžbine, adresu za obračun, adresu isporuke, tok porudžbine, informacije o vremenu i statusu, kao i u formularu uz čiju pomoć možete stupiti sa nama u kontakt.


Ova lista se mijenja shodno promjenana našeg web sajta.

 

Kakve izbore imam?

·         Kao i gore navedeno, Vama je uvijek na raspolaganju da ne dajete informacije.

·         Gore navedeno pod “Koje informacije imam pod 'Moja porudžbina' na uvid?” -na navedenim stranicama u mogućnosti ste da dodate informacije ili da ih ažurirate. U slučaju da ažurirate informacije, mi zadržavamo kopiju u našoj bazi podataka.

·         Pošaljite nam e-mail na adresu gumeonline.ba@delti.com, ako ne želite e-mailove ili druge pošiljke od nas. Ubuduće ćete imati mogućnost, da lično podesite svoj nalog “ Moje porudžbine” po želji.

·         Funkcija za pomoć u meniju web pretraživača opisuje kako da blokirate prijem novih cookies, kako da namjestite pretraživač, da Vas obavjesti kad stižu cookies ili i kako da isključite sve dobijene cookies. U slučaju da ne koristite cookies, možda nećete moći da iskoristite sve napredne funkcije neše internet prodavnice.

Napomene

Ako imate pitanja o zaštiti podataka, molimo Vas da nas kontaktirate - što je moguće tačnije -na gumeonline.ba@delti.com, i pokušaćemo da uklonimo Vaše sumnje. Naše poslovanje se neprestano mijenja. Isto tako se mijenjaju i ovi uslovi o Zaštiti privatnosti i naši Uslovi korišćenja. Zadržavamo pravo, da Vas periodično obavještavamo o našim važećim uslovima. Preporučujemo da posjećujete naš sajt, da biste bili obavješteni o promjenama. U slučaju da nije drugačije regulisano, informacije koje posjedujemo o Vama i Vašem korisničkom nalogu kao i njihovo korišćenje, podliježu ovim pravilima za zaštitu podataka.

Povezane teme

Opšta Pravila i uslovi poslovanja

Informacije, koje nam dajete

Dajete nam informacije,

·         kada nešto tražite,

·         kada god vršite kupovinu,

(uključujući i Vaš telefonski broj, IP
bez koga ne možemo napraviti Vašu porudžbinu.)

·         učestvovanjem u nagradnim igrama

·         ispunjavanjem ankete

·         razgovarajući s našim servisom podrške

Kada provjeravate detalje Vašeg korisničkog računa (imajte na umu, da Vi možete imati pod različitim okolnostima više korisničkih računa kod nas, kada ste registrovani s različitim e-mail adresama)

kada pišete potrošačke izveštaje na npr. http://www.tyretest.com/ ili http://www.gumeonline.ba/.

kada našu stranicu dalje proslijedite na treće lice
(Vašu e-mail adresu i adresu trećeg lica)

kada koristite druge usluge za koje ste lično obavješteni o određenim ponudama.

Informacije koje nam dajete su npr. ime, adresa, broj telefona, podaci o kreditnoj kartici, ime osobe kojoj se isporučuje proizvod, uključujući i njihovu adresu i broj telefona, e-mail adrese drugih osoba koje nam šalju e-mailove i finansijske podatke, uključujući i broj pasoša.

Informacije iz drugih izvora

Primjeri o informacijama koje primamo iz drugih izvora, uključujući ažurirane informacije o porudžbini- i adresi dostave naših isporučenih paketa i drugih prevoznika, koje zato koristimo, da ažuriramo našu bazu podataka, kako bi se osigurale Vaše slijedeće porudžbine. Da bismo s Vama komunicirali, podatke o računima, prodaji- i istoriji plaćanja, kao i informacije iz kreditnog biroa koristimo da bismo otkrili prevare kao i da bi Vama mogli nuditi razne načine finansijskih usluga i plaćanja.

Informacije, kod kojih imate pristup

Primjeri za informacije, za koje imate najlakši pristup: tu pripadaju informacije o prethodnim porudžbinama, lični podaci (uključujući Vaše ime, e-mail adresu, lozinku),  bilten, izvještaje o specijalnim ponudama, uključujući i istoriju porudžbina i Vaše pisane potrošačke izveštaje kao npr. http://www.tyretest.com/ ili http://www.gumeonline.ba.