Payment Banner

Često postavljana pitanja

Sustav održavanja brzine-tempomat (CSC)

Ovaj elektronski sistem je takođe poznat kao " autopilota " . Vozač može podesiti brzinu na određenu stopu i autopilot c?e zadržati tu brzinu do daljnjega - na primer kočenje ili sistem prebacivanja.